Conservatori de Música Isaac Albèniz de la Diputació de Girona

La missió del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona i de l’Escola de música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona és donar a l’alumnat la capacitació musical necessària tant per afrontar la pràctica musical de forma autònoma com per optar per la continuïtat dels estudis musicals en el grau superior o en el grau professional respectivament, amb l’orientació i preparació suficients, segueixin o no la seva vinculació amb l’estudi o a l’exercici professional de la música.

VISIÓ

Ser el centre educatiu d’ensenyament musical de referència de les comarques gironines i de Catalunya, en la línia dels conservatoris europeus.

VALORS

La pràctica i l’estudi de la música potencien uns valors propis i específics, entre els quals, l’excel•lència, l’esforç, l’esperit de superació, la creativitat, la innovació, la comunicació, el treball en equip, la sensibilitat, la responsabilitat, la professionalitat, així com els valors humans, cabdals en la formació general dels joves i de les joves.