SCIC, secretaria de corals infantils de Catalunya

El SCIC està integrat per 120 corals que representen un total de 3.000 cantaires de 5 a 16 anys de corals dels Països Catalans.

QUÈ FAN

El SCIC, com a entitat coordinadora de les corals que en són membres, es proposa diverses tasques:

– La difusió del repertori tradicional català i l’adaptació de cançons d’altres països, quan es creu convenient.

– L’impuls de la creació de nou repertori mitjançant l’encàrrec de cantates, cançons i harmonització de cançons tradicionals catalanes.

– La preocupació per la millora del nivell musical de les corals federades i del nivell coral del país. Per això organitza cursos de direcció i recomana als seus directors l’assistència als organitzats per altres federacions.

– L’organització, dues vegades l’any, de les Jornades de Treball per als directors i responsables de les corals membres

– La coordinació de les trobades anuals: els Juguem Cantant per als petits de 4 a 7 anys i les trobadesque poden ser de diversos tipus: taller, intercanvis, etc. A més, cada 5 anys se celebra una Trobada General on hi prenen part totes les corals del SCIC i s’hi estrena una cantata.


LES CORALS ESTAN ORGANITZADES EN 8 DEMARCACIONS TERRITORIALS, QUE SÓN:

Barcelonès

Eix del Llobregat – Vallès Occidental

Penedès – Anoia

Tarragonès

Terres de ponent

Gironès – Osona

Maresme – Vallès Oriental

Mallorca