L' escola - La Flauta Màgica

Estem molt contents d’haver arribat fins aquí i de veure que el camí recorregut aquests anys, ha servit per omplir de música una part, gran o petita, de la vida dels molts nens i nenes que han passat per la nostra escola. Ens agradaria que ens acompanyéssiu molt temps per poder gaudir tots plegats de la música i del entusiasme que ens transmet i encomana el seu so.
Sabem que comptem amb un equip de persones amb un gran bagatge professional i personal que aportarà, sens dubte, la dosi d’entusiasme necessària per treballar en comú, debatent i reflexionant, dia a dia, sobre la nostra pràctica.

La il·lusió, sens dubte, ha estat el “metrònom” que ens ha donat la pulsació justa a cada moment, marcant-nos el tempo adequat per poder tocar tots junts, alumnes, familiars, professors i personal d’administració i serveis, la gran partitura de la nostra petita història.


 1. Volem apostar sobretot pel dinamisme a l’aula tant necessari per entusiasmar als nens en totes les activitats que proposem, trencant la possible monotonia que es pugui generar.


 2. A punt de començar el seu trenta-tresè curs no para de sorprendre’ns amb novetats i innovacions.

 3. La primera és la incorporació progressiva de les tauletes a l’aula com a recurs complementari a la seva metodologia d’ensenyament–aprenentatge de l’educació musical. Per això han creat amb els desenvolupadors d’apple SOL ART APPS, del figuerenc Pau Ballart una aplicació específica pel treball de l’educació auditiva. Així els alumnes treballant a l’aula d’una forma interactiva i lúdica amb el professor i els seus companys, seguint les passes d’Escoltar, Reconèixer i Crear,  podran també fer el seguiment a casa, amb les seves famílies, i així millorar l’entrenament auditiu i per tant, musical en general.


La segona és la sensibilització musical per a nadons de 0-12 mesos. Aquest és un programa que pretén acostar la música a l’infant des dels primers mesos de vida. Acompanyats d’un adult, els infants se submergeixen en un ambient musical a través de cançons, jocs sensorials i audicions. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’infant conegui i assimili el llenguatge de la música, s’enforteix el vincle amb l’adult compartint amb ell una experiència molt gratificant, i també els permet conèixer junts un nou mitjà de comunicació i expressió: La Música.

La tercera són les classes col·lectives de piano per a adults. De vegades ens oblidem que l’adult també necessita un espai creatiu i artístic per deixar anar el seu potencial, moltes vegades amagat o adormit que porta a dins seu. Les classes col·lectives a través del piano són un mitjà excel·lent per fer-les aflorar. En la nostra escola la pianista nord-americana Lisa Challans és una gran especialista en aquest tipus de classes on ja ha obtingut nombrosos èxits i reconeixements tan nacionals com internacionals.

Programa petits músics

 • La Flauta Màgica té, a la ciutat de Figueres, la franquícia del programa musical Petits Músics: programa bressol.
  Aquest programa es caracteritza per a fer música amb nadons d' un i dos anys, amb l' acompanyament i participació dels pares i mares. Es treballa el moviment, el ritme, l' audició, la dansa, la canço, etc. de manera que des de ben petit ja adquireixi una sensibilització envers la música.
  Petits músics és un curs destinat a afavorir el desenvolupament dels nens més petits a través de la música. Els pares i mares hi juguen un paper fonamental ja que esdevenen companys d' activitat, fet que potencia el lligam familiar, molt important per al desenvolupament de la seva personalitat. Per participar com adults acompanyants, no us cal tenir cap coneixement musical, sols ganes de compartir una estona de música amb el vostre fill/a.
  Ajuda a integrar l' Infant a la cultura del país on viu, ja que utilitza bàsicament elements musicals propis de la nostra cultura i tradició.
  Fomenta la convivència entre les persones, compartint el plaer de fer música conjuntament en un entorn ric en espontaneïtat i creativitat. Així doncs, PETITS MÚSICS afavoreix el creixement harmònic i equilibrat dels infants.
  Les SESSIONS tenen una periodicitat setmanal i es fan els divendres a partir de les 16'45 el primer grup i a les 18 el segon grup
Programa primera etapa
 • La primera etapa d’ensenyaments musicals està dirigida a nens i nenes de 3 a 7 anys.

  Consta de dos cursos de Sensibilització Musical (3 i 4 anys), dos cursos d’Iniciació Musical (5 i 6 anys) i un curs de Preparatori (7 anys) que acaba l’etapa i es pretén que sigui la porta d’accés al Nivell Elemental dels estudis de música.
  Durant els dos cursos de Sensibilització es treballa bàsicament de manera sensorial i motriu, mitjançant els instruments de percussió indeterminada. També hi és molt present la cançó i l’audició.
  En el segon semestre de Sensibilització 4, es comença a tocar el carilló, que serà el seu primer instrument i on podem aplicar el treball de pulsació i ritme treballats prèviament.
  Als dos cursos d’Iniciació, és quan descobreixen i treballen el llenguatge musical pròpiament dit, amb elements com la lecto-escriptura de notes, la discriminació melòdica dels sons, l’aplicació al carilló en forma de senzilles melodies, que treballen també la pulsació, el ritme i sobretot l’hàbit de tocar amb grup. És a través del carilló, que tenim la intenció de potenciar l’estudi a casa, cosa que requerirà l’instrument solista més endavant. A partir d’Inici 2, es comença a treballar amb els instruments Orff (carilló, xilòfon, metal•lòfon), fet que esdevé una pràctica molt gratificant pels alumnes perquè és com formar part d’una petita orquestra.
  Preparatori és el curs que clou la Primera Etapa i fa de pont al Nivell Elemental. L’alumne s’aproxima a tots els elements del Llenguatge Musical per separat (notes, ritme, compàs, clau de sol, clau de fa,...) i progressivament van unificant en una melodia o cançó. Al mateix temps es va posant en pràctica, sigui en partitures de llenguatge musical, sigui en cançons a coral o bé en les peces que toca amb l’instrument solista. Durant aquest curs, es continua el treball de grup amb els instruments Orff i la major part dels alumnes comencen un instrument solista.
  Durant tota l’etapa es treballa per mitjà de tres elements essencials: el llenguatge musical, la pràctica instrumental (carilló, Orff, solista) i l’educació i expressió corporal.
Nivell elemental
 • Els estudis de Nivell Elemental estan adreçats, en general, a nens i nenes de 8 a 12 anys, que volen adquirir una formació musical básica i complerta mitjancant  l' estudi i pràctica de diferents matèries. Aquest cicle consta de quatre cursos de durada anual, on s' estudia tant el llenguatge musical com l' instrument solista i, de forma optativa, la música de cambra. El quart curs conclou els coneixements elementals dels estudis de música i prepara per la següent etapa de Nivell Professional. Per aixó els alumnes han d' haver assolit els següents coneixements de llenguatge musical:
  - Lectura rítmica: coneixement i reproducció de valors rítmics, polirítmies, regularitat i assimilació dels compassos simples i compostos
  - Lectura melòdica: coneixement i domini de les notes amb clau de sol i amb clau de fa. Lectura coordinada de notes i ritme, afinada i recitada. Iniciació al transport
  - Teoria: conèixer i pràctica dels elements teòrics bàsics del llenguatge musical (armadures, tonalitats, intervals,...).
  - Dictat rítmic: reconeixement de valors rítmics i transcripció de motius rítmics, tan de forma oral com per escrit.
  - Dictat melòdic: identificació i reconeixement de melodies amb i sense ritme, tan de forma oral com per escrit. Iniciació al dictat de 2 veus.
  - Audició: reconeixement d' instruments i de les seves agrupacions, per famílies i grups de cambra. Reconeixement de formes musicals
  - Cant coral: treball de projecció de veu, de cantar amb l' afinació justa i d' hàbits de cantar en grup.

  Diploma de llenguatge musical de nivell elemental. L' escola lliurarà  un diploma acreditatiu als alumnes que acabin el 4t de Llenguatge Musical de Nivell Elemental, un cop realitzats i superats els controls del 2n semestre.
Nivell professional
 • Els estudis de Nivell Professional estan adreçats a nois i noies a partir de 12 anys, que volen donar continuïtat a la seva formació musical obtinguda al Nivell, aixó com tramitar la simultaneïtat d' estudis amb l' ESO.
  L' objectiu principal del Nivell Professional és aprofundir en la formació del llenguatge musical, la iniciació en l' harmonia i la història de la música, i sobretot l' aplicació i evolució de l' instrument solista, complementant-ho amb música de cambra i/o la pràctica orquestral preferentment.
  El Nivell Professional s' estructura en sis cursos de durada anual, organitzats en tres cicles, l' últim dels quals permet encarar els estudis superiors de música.
  El pla d' estudis implica un horari lectiu d' entre tres i quatre hores i mitja a la setmana a nivell presencial, i un increment de la dedicació no presencial, aixó sí, tenint l' opció de reducció de càrrega lectiva als estudis d' ESO i Batxillerat, amb el reconeixement de matèries optatives o crédits variables i de l' assignatura de música.
  1r Cicle: 1r i 2n Nivell Professional
  2n Cicle: 3r i 4t Nivell Professional
  3r Cicle: 5è i 6è Nivell Professional (* per donar continuïtat als estudis superiors, aquest últim curs s' ha de cursar en un conservatori)
  El programa general inclou assignatures obligatòries com llenguatge musical, harmonia, cant coral, història de la música, instrument principal, i d' altres d' optatives com segon instrument, música de cambra i / o orquestra.
Classes d' adults
 • L’escola ofereix a persones adultes classes d’instrument, solista o bé en grup, a qualsevol edat. En aquests moments les classes adults que es duen terme són classes de grup de piano i guitarra, i classes individuals de tots els instruments que s’imparteixen a l’escola.
  La planificació de les classes d’adults respon a l’objectiu del propi alumne, tant pel que fa al repertori com el procés d’aprenentatge de l’instrument. En cada cas, es tracta de pactar la intenció de les classes, motivació i forma de treball entre alumne i professor personalment. Les classes d’adults que es venen realitzant des de fa temps aporten una línia musical interessant a l’escola i sovint permet un acostament de la música entre famílies i alumnes més petits.

La Flauta Màgica


 • Oferim classes d' instrument solista i música de cambra en les següents Especialitats Instrumentals: Arpa, bateria, clarinet, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, guitarra elèctrica i baix elèctric, piano, trompeta, trombó, saxo, viola, violí, violonce

Escola reconeguda


 • E
  scola reconeguda i autoritzada pel Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir els ensenyaments de Nivell Elemental i Nivell Professional.